Progres II

V Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2010

VII Świętokrzyskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Kielce 2010